Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Czujemy potrzebę niesienia pomocy innym, dlatego stworzyliśmy stowarzyszenie, które powstało ze wspólnej inicjatywy pracowników Crusar. Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych i wspieramy dwa domy dziecka. Dzielimy się dobrem z innymi, z tymi, którzy najbardziej potrzebują pomocy ludzi dobrego serca. Organizujemy czas wolny wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej 29 we Wrocławiu.Pragniemy zapewnić jeszcze większe wsparcie naszym pracownikom, stworzyliśmy więc Projekt Senior. W specjalnie przygotowanych ośrodkach rodzice i dziadkowie osób pracujących w naszej firmie mogą wspólnie spędzać czas i pozbyć się syndromów odosobnienia od społeczeństwa.

Powrót do oferty
Odpowiedzialność społeczna